Aktualności Aktualności

Małe ale ważne …

Ich liczebność w ostatnich latach maleje, a są nieodzownym elementem krajobrazu polnego. Mowa o kuropatwach, niewielkich, acz subtelnych ptakach z rodziny kurowatych.

Nadleśnictwo Kwidzyn wpuściło wczoraj do środowiska naturalnego 300 szt tego kuraka. Razem z letnim zasiedleniem będzie to już 600 szt. Wpuszczanie odbywa się w ramach „Programu wsiedlania kuropatwy na lata 2017-2026” i będzie realizowane przez najbliższe 10 lat. Program zakłada ponadto poprawę warunków bytowania drobnego ptactwa poprzez zakładanie remiz, pozostawianie na zimę części plonów rolnych, budowę podsypów i schronień. Mamy nadzieje, iż nasze działania przyczynią się do odbudowy populacji tego gatunku i podczas polnych wędrówek będzie można cieszyć oko tymi uroczymi ptakami.

 

Plik filmowy rejestrujący wypuszczanie ptaków z klatek:

https://www.facebook.com/Nadlesnictwo.Kwidzyn.Lasy.Panstwowe/videos/vb.268608996604572/1129212763877520/?type=2&theater

tekst: Monika Wudarczyk