Aktualności Aktualności

SADZIMY LAS

Coroczne odnowienie lasu rozpoczęliśmy w połowie marca. W tym roku, po raz pierwszy używamy sadzonek znacznie przyspieszających ten proces.

Nie rezygnujemy jednak z tradycyjnych spotkań przy wspólnym sadzeniu lasu.

Jak zwykle zapraszamy lokalną ludność, służby, samorządowców, koła łowieckie, organizacje turystyczne i koła gospodyń wiejskich.

Pozwala to pokazać naszą pracę „od kuchni” i umożliwia każdemu posadzenie własnego drzewa.

  • Dwa tygodnie temu w Leśnictwie Dziwno zaangażowano do działań OSP z terenu Kwidzyna, Gardei i Sadlinek. Koła Łowieckie Dzik i Daniel, Koło Gospodyń Wiejskich z Sadlinek – łącznie około 100 osób. Posadzono wspólnie ponad hektar lasu.
  • W zeszłym tygodniu zaproszono do wspólnego sadzenia lasu przedszkolaki. Dzieci miały okazję posadzić pierwsze drzewka w życiu.
  • W miniony weekend w leśnictwie Dziwno myśliwi z Koła Łowieckiego Odyniec posadzili świerka w cieniu sosen, żeby w przyszłości stał się kryjówką i ostoją dla zwierzyny leśnej. Z kolei w Leśnictwie Trzciano posadzono świerka pod gołym niebem – za kilka lat da nam wspaniałe choinki.

W kwietniu kontynuujemy naszą akcję, więc na pewno spotkamy się w lesie

Do zobaczenia!

 

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.  
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek
są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!