Aktualności Aktualności

Trzeci, najwyższy stopień zagrożenia przeciwpożarowego w Nadleśnictwie Kwidzyn

Od kilku dni obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach Nadleśnictwa Kwidzyn.

Klika ostatnich, słonecznych dni z wysuszającym wiatrem spowodowało nagły wzrost stopnia zagrożenia lasów od pożaru.

Co roku okres wiosny jest bardzo niebezpieczny pod kątem wystąpienia pożarów lasu, ponieważ zalegają suche rośliny po zimie, nie pojawiła się jeszcze soczysta, młoda roślinność. Do tego wszystkiego dochodzi długi okres bez opadów deszczu.

W związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność podczas pobytu w lesie.

Przede wszystkim należy kierować się zdrowym rozsądkiem, a w przypadku zauważania pożaru niezwłocznie alarmować odpowiednie władze.

 

Tekst: M.Wudarczyk

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!