FSC

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie opinie, uwagi, pytania dotyczące „ekosystemów referencyjnych" na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, można nadal zgłaszać do biura Nadleśnictwa Kwidzyn. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest: Edyta Zamyślewska, tel. 501 660 678, e-mail: edyta.zamyslewska@gdansk.lasy.gov.pl

PEFC

Od 2003 r. w polskich lasach wdrażany jest alternatywny system certyfikacyjny – PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej).