Web Content Display

Użytek ekologiczny

000

Strzeblowe oczka

Użytek ekologiczny powołany na mocy Rozporządzenia Wojewody Województwa Pomorskiego Nr 78/2006 z dnia 27 lipca 2006. Zlokalizowany w oddziałach 57h,j,l w Leśnictwie Sarnowo, (Gmina Sztum). Powierzchnia 3,64 ha obejmuje zespół jeziorek dystroficznych (oczek wodnych o wodach ubogich w tlen i mineralne substancje odżywcze, ze skąpym życiem organicznym).
W oczkach wodnych bytuje strzebla błotna - rzadka i silnie zagrożona niewielka ryba osiągająca do 18 cm długości. Oprócz zachowania strzebli błotnej, użytek utworzono dla ochrony stanowisk zespołów torfowiskowych i rzadkich gatunków roślin.