Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Głównym gatunkiem lasotwórczym w Nadleśnictwie Kwidzyn jest sosna zwyczajna Pinus sylvestris stanowi aż 69,9 %. Duże znaczenie gospodarcze ma także buk, dąb i brzoza. Dominującymi siedliskami leśnymi są las mieszany świeży, las świeży oraz bór mieszany świeży.

Udział siedlisk leśnych Nadleśnictwa Kwidzyn

 • 69,7 %  – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 29,6 %  – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 2,5 %    – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunkowy drzewostanów Nadleśnictwa Kwidzyn

 • 69,9 % – Sosna (So)
 • 8,4 % – Buk (Bk)
 • 8,7 % –  Dąb (Db), Klon (Kl), Wiąz (Wz), Jesion (Js)
 • 6,2 % – Brzoza (Brz)
 • 3,6 % – Olcha (Ol)
 • 1,4 % – Świerk (Św)
 • 0,8 % – Modrzew (Md)
 • 0,5 % – Lipa (LP), Topola (Tp)
 • 0,3 % – Grab (Gb)
 • 0,2 % – Daglezja (Dg), Jodła (Jd)

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

 • 11,9 % – I klasa (od 1 do 20 lat)
 • 18,9 % – II klasa (od 21 do 40 lat)
 • 27,4 % – III klasa (od 41 do 60 lat)
 • 12,9 % – IV klasa (od 61 do 80 lat)
 • 13,3 % – V klasa (od 81 do 100 lat)
 • 17,4 % – VI klasa (od 101 do 120 lat)
 • 2,0 %   – VII klasa (powyżej 120 lat)
 • 6,2 % - KDO - Klasa do odnowienia