Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Ścieżki przyrodniczo-edukacyjne utworzone są przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży.

Ścieżka rowerowo –  edukacyjna Zielona Szkoła w Brachlewie:  Długość trasy 10 km,  czas przejazdu 1 h. Trasa w całości biegnie drogami leśnymi. Ścieżka została opracowana przez Zieloną Szkołę w Brachlewie i Leśnictwo Biały Dwór. Wycieczkę proponujemy rozpocząć z Zielonej Szkoły. Na trasie znajdują się tablice edukacyjne, a Zielona Szkoła dysponuje rowerami, które można wypożyczać.

 

Ścieżka dydaktyczna „Zajączek"  -  Długości trasy 2,2 km. Zwiedzanie ścieżki rozpoczyna się na parkingu leśnym przy przejeździe kolejowym, trasę ścieżki wyznaczają symbole białych zajęcy namalowanych na drzewach. Powstała w 1997 roku na terenie Sadlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Rozpoczyna się i kończy w miejscowości Sadlinki rozciągając się na długości 2,2km. (Samochód zostawić można na parkingu, przed wejściem na ścieżkę). Wytyczona trasa daje możliwość podziwiania widoków z tarasu widokowego na Dolinę Wisły. W krajobrazie zauważalne są również wpływy lodowca skandynawskiego w postaci dolin, skarp, jeziorka i potoku. Na ścieżce znajdują się 22 przystanki z tablicami informacyjnymi, opisującymi życie i prace w lesie. Można na nich zapoznać się z gatunkami drzew, zobaczyć remizę leśną, profil glebowy, paśnik, próbki drewna.. Ścieżka stwarza także możliwość uczestniczenia w plenerowej lekcji pod sklepieniem drzew, w miejscu zwanym „Leśną szkołą". Drogowskazem na ścieżce, jest symbol zająca wyrysowany na korze drzew, który towarzyszy spacerowiczom podczas całej wędrówki.

 

Ścieżka dydaktyczna „Żółw" – znajduje się przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, która powstała w roku 2008 dzięki pomocy finansowej otrzymanej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kwidzynie. Ścieżka rozpoczyna się we wsi Borowy Młyn, a kończy się na terenie SOSW w Barcicach. Cała ścieżka znajduje się na terenie gminy Ryjewo, w Obszarze Chronionego Krajobrazu Białej Góry. Powstała w 2007r. dla dzieci korzystających z SOSW w Barcicach, ale jest dostępna dla wszystkich chętnych turystów. Oznakowanie ścieżki – biały żółwik. Znajdą tam państwo tablice informacyjne, które przedstawiają warstwową budowę lasu, gatunki lasotwórcze, ochronę lasu przed owadami i zwierzyną, cykl życia lasu a także poradnik leśnego wędrownika.

 

Piesza Ścieżka Przyrodnicza - znajdująca się we wsi Rodowo w gminie Prabuty, jej gospodarzem jest Miasto i Gmina Prabuty. Początek i koniec trasy ma miejsce przy siedzibie Centrum Ekologiczno-Artystycznym, ścieżka ta powstała głównie z myślą o zajęciach terenowych prowadzonych w Zielonej Szkole w Rodowie. Można poznać tam m.in., środowisko i jego składowe, gatunki drzew, metody obserwacji flory i fauny.